Museo del Ferrocarril

Aquesta Setmana Santa s’amplia en 400m2 l’àmbit expositiu

Nou Espai Mercaderies al Museu del Ferrocarril de Catalunya

Una actuació possible per l’aportació econòmica del 1,5% cultural del Ministeri de Foment

A partir del dijous 13 d’abril el Museu del Ferrocarril guanya 400 m2 per oferir un nou àmbit expositiu dedicat al transport de mercaderies.

Aquesta nova àrea, situada darrera l’edifici central de la Rotonda, ha significat la col·locació d’una via de 40 m que comença amb un topall de l’antiga companyia MZA i desemboca en una placa giratòria de vagons de l’estació de Vilanova i la Geltrú (els dos elements acaben de ser restaurats). En ella s’exhibeixen tres vehicles molt representatius: un vagó J i un obert XX, i una tremuja TT3. El vagó XX ha estat totalment rehabilitat per la seva exposició i la tremuja es troba en procés. Per altra banda, s’han restaurat tres contenidors de carrega amb els que s’ha configurat una nova zona per als voluntaris del Museu, a més de situar uns altres dos, també com a dipòsit d’objectes.

La creació d’aquest nou àmbit és una de les primeres conseqüències de l’aportació econòmica dels fons del 1,5% cultural del Ministeri de Foment per a la recuperació de la Gran Nau de l’antic taller de locomotores, ja que ha obert la possibilitat de repensar el Museu i començar una profunda transformació en el conjunt de les instal·lacions culturals. En concret, en els vehicles i contenidors del nou Espai Mercaderies es guarden una part dels elements que s’han hagut de alliberar de la Gran Nau per fer unes obres que s’han de iniciar els darrers mesos d’enguany. Aquesta solució museològica a la necessitat de magatzematge ha permès ampliar l’exposició al públic, rehabilitar diferents elements patrimonials i mostrar el paper destacat del transport de mercaderies en la història del ferrocarril.

Si vols saber més d’aquest espai, et deixem informació AQUÍ.

______

Esta Semana Santa se amplía en 400 m2 el ámbito expositivo

Nuevo Espacio Mercancías en el Museo del Ferrocarril de Cataluña

Una actuación posible por la aportación económica del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento

A partir del jueves 13 de abril el Museo del Ferrocarril gana 400 m2 para ofrecer un nuevo ámbito expositivo dedicado al transporte de mercancías.

Esta nueva área, situada detrás del edificio central de la Rotonda, ha significado la colocación de una vía de 40 m que comienza con una topera de la antigua compañía MZA y desemboca en una placa giratoria de vagones de la estación de Vilanova i la Geltrú (los dos elementos acaban de ser restaurados). En ella se exhiben tres vehículos muy representativos: un vagón J y un abierto XX, y una tolva TT3. El vagón XX ha sido totalmente rehabilitado para su exposición y la tolva se encuentra en proceso. Por otra parte, se han restaurado tres contenedores de carga con los que se ha configurado una nueva zona para los voluntarios del Museo, además de situar otros dos, también como depósito de objetos.

La creación de este nuevo ámbito es una de las primeras consecuencias de la aportación económica de los fondos del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento para la recuperación de la Gran Nave del antiguo taller de locomotoras, ya que ha abierto la posibilidad de repensar el Museo y comenzar una profunda transformación en el conjunto de las instalaciones culturales. En concreto, en los vehículos y contenedores del nuevo Espacio Mercancías se guardan una parte de los elementos que se han tenido que liberar de la Gran Nave para hacer unas obras que se van a iniciar los últimos meses de este año. Esta solución museológica a la necesidad de almacenaje ha permitido ampliar la exposición al público, rehabilitar diferentes elementos patrimoniales y mostrar el papel destacado del transporte de mercancías en la historia del ferrocarril.

Si quieres saber más de este espacio, te dejamos información AQUÍ

 

 

 

 


Tagged: estaciones, Estacions, ferrocarril, Mercaderies, Mercancías, Museo del Ferropcarril de Cataluña, Museu del Ferrocarril de Catalunya, Terminales, Terminals, trenes, trens

Apostar per l’accessibilitat des d’un inici

El projecte d’Accessibilitat i inclusió del Museu del Ferrocarril de Catalunya

Pilar Garcia, Ana Grande, Jordi Medina i Irene Raya

Com qualsevol museu, a banda de catalogar i difondre les col·leccions que allotgem, tenim la funció de crear i difondre el coneixement en la nostra societat. La nostra societat però, no és homogènia i la seva pluralitat i diversitat ens obliguen a cercar les estratègies i recursos museogràfics més adequats per aconseguir una major accessibilitat i inclusió. Malauradament, massa sovint hom recorda l’accessibilitat a posteriori, quan ja està tot dissenyat i concebut i, aleshores, l’accessibilitat esdevé una intrusió al projecte museogràfic inicial i es comencen a incorporar modificacions i adaptacions sense una visió global i connexa del projecte. (traducción de este texto en castellano AQUÍ)

Sens dubte, aquest no és el cas del Museu del Ferrocarril de Catalunya. A dia d’avui, ens trobem en una etapa de remodelació i de canvis profunds deguts a la rehabilitació de les naus que allotjaran el futur museu. L’espai expositiu al voltant del món del ferrocarril es veurà incrementat enormement i hi haurà un espai d’atenció i serveis als visitants tal i com pertoca a un equipament patrimonial del segle XXI. La voluntat de voler ser un museu sense barreres i un museu universal és el que ens ha portat a desenvolupar el Projecte d’Accessibilitat i inclusió al Museu del Ferrocarril de Catalunya abans, fins i tot, de concretar el projecte museogràfic.

L’atenció a la diversitat és una de les branques de la museologia que més s’ha desenvolupat en els últims anys i persegueix poder garantir la transmissió de continguts a les diferents tipologies de públics i als col·lectius que presenten alguna discapacitat. El nostre projecte d’Accessibilitat i Inclusió suposa una gran innovació en aquest aspecte perquè fa un pas més enllà respecte a les diferents accions aïllades que s’han anat duent a terme en els diferents museus per atendre els diferents col·lectius amb discapacitat. El projecte d’Accessibilitat i Inclusió, a banda del disseny de diversos mòduls multisensorials, orienta i posa les bases de la futura museografia per garantir que aquesta sigui inclusiva i respongui a les necessitats dels diferents col·lectius i públics que visiten el Museu del Ferrocarril de Catalunya.

El projecte té en compte les necessitats dels diferents col·lectius que presenten algun tipus de discapacitat (motriu, auditiva, visual o psíquica) i les necessitats de les diferents tipologies de públic (edats, formació, interès i familiarització en la matèria, llengua de comunicació i habilitats TIC). Alhora, parteix de l’anàlisi d’experiències d’atenció a la diversitat dutes a terme en altres museus d’arreu del món i té en compte les últimes tendències i innovacions en aquest àmbit. Detalla cinc mòduls multisensorials que estan concebuts i integrats plenament dins el futur discurs expositiu i tracta l’indret que acull el museu, el personatge de Francesc Gumà i Ferran, la línia del ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, el funcionament d’una màquina de vapor, els diferents tipus de tracció mecànica dels trens i la connectivitat del museu amb l’entorn i el món del ferrocarril actual.

En consonància amb la futura museografia, els diferents mòduls utilitzen recursos com ara maquetes, mapes en relleu, imatges en 3D, reproduccions sonores, elements visuals i gràfics, dispensadors d’olor i reproduccions de locomotores per tal de transmetre el contingut utilitzant diferents canals sensitius. Es preveu que vagin acompanyats també d’elements i recursos digitals que permetin incorporar recursos audiovisuals, traduccions i altres elements en coherència amb la resta de la museografia que encara està pendent d’estudiar, dissenyar i executar.

El Projecte d’Accessibilitat i Inclusió doncs, no és un projecte teòric amb una data d’entrega determinada sinó un projecte obert a les innovacions que es vagin produint, permanent en el temps i transversal en els diversos departaments, activitats, serveis i recursos del museu. És un projecte en evolució constant que basteix el futur museu que tindrem en els propers anys. Continuem apostant pel progrés com ho va fer Francesc Gumà i Ferran i impulsant que l’accessibilitat i la inclusió dels diferents col·lectius esdevingui un dels estendards d’excel·lència i innovació del futur gran Museu del Ferrocarril de Catalunya.

Podeu consultar el text del projecte AQUÍ, (és l’original, en català, fet amb el suport de la Generalitat de Catalunya) (es el documento original, en catalán, relaizado con ayuda de la Generalitat de Catalunya)

ANEXOS AQUÍ

 


Tagged: accesibilidad, accessibilitat, Museo del Ferropcarril de Cataluña, Museu del Ferrocarril de Catalunya, patrimoni, patrimonio

Un apassionant viatge cap al futur. El canvi d’era d’aquest Museu

Iniciada una profunda transformació que es perllongarà fins al 2020 i que ja podrà gaudir-se a partir d’enguany.  versión en español

El Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova i la Geltrú, amb la celebració en el 2015 dels seus 25 anys de vida, va arrencar un procés de renovació que permetrà donar el  salt més gran de la seva història. L’objectiu d’aquesta transformació és aconseguir un espai viu i ple d’activitat, una aposta per l’oci experiencial al servei de la comunitat i del territori. Un museu amb capacitat d’emocionar i comunicar coneixement, transmetre passió, on el visitant pugui interactuar i trobi diferents nivells d’informació.

L’antic dipòsit de locomotores de Vilanova i la Geltrú, on avui es situa el Museu del Ferrocarril de Catalunya, afronta un canvi d’era. Aconseguir una subvenció de prop de dos milions d’euros procedent de l’1,5% cultural de la Secretària d’Estat del Ministeri de Foment per a la rehabilitació de la gran Nau del taller de reparacions (1881), ha suposat molt més que la major aportació econòmica dels seus 26 anys de vida. Ha constituït l’oportunitat d’actuar a la totalitat de les instal·lacions, de manera que el conjunt renovi la seva presentació i adquireixi la cohesió i l’atractiu que demanda el segle XXI.

Les àrees expositives en les quals es mostraran els diferents relats del ferrocarril i la seva cultura passaran de quatre a set i s’incrementarà la superfície en més de 1.300 m2

De fet els espaís públics del futur seran els següents:

  • La gran Nau.
  • Una nau annexa de nova construcció.
  • La Nau del Pont-grua.
  • Zona de mercaderies (darrere de l’edifici de la Rotonda).
  • Zona d’infraestructura i nova via de contorn (per on circularan vehicles del Museu)
  • La planta baixa de l’edifici de serveis (antic economat de Renfe).
  • L’edifici de la Rotonda.

Podeu continuar llegint la nota de premsa aquí


Tagged: ferrocarril, futuro, Museo del Ferropcarril de Cataluña, Museu del Ferrocarril de Catalunya, patrimoni, patrimonio