Notícias TMB

Suscribirse a canal de noticias Notícias TMB
RSS feed for TMB Noticies site https://noticies.tmb.cat
Actualizado: Hace 1 hora 29 mins

Els sindicats refusen negociar a la darrera taula de mediació

Mar, 09/20/2022 - 19:43

El Comitè de Vaga de Bus ha refusat entrar a la negociació de les últimes propostes plantejades per l’empresa a la tercera taula de mediació convocada avui per la conselleria de Treball de la Generalitat.

Els representants sindicals han tancat la porta al diàleg, sense valorar les propostes de la companyia i reiterant les seves demandes maximalistes, malgrat l’advertiment que aquestes exigències suposen una vulneració de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que estableix un increment salarial màxim per a les empreses públiques del 2% aquest any.

L’empresa accepta que els increments siguin els màxims que permeti la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat durant tota la vigència del conveni. En cas que el Govern modifiqués aquest límit vigent del 2% per aquest any, l’empresa ho aplicaria automàticament. 

A més, existeix un acord amb motiu de la sortida de la vaga, que es va convocar el passat mes de febrer, per a la creació d’un Bonus Anual, de caràcter variable, per un import màxim de 610 euros que representa un increment addicional de l'1,5%. Aquest acord té valor de conveni i el seu abonament està condicionat precisament a la signatura definitiva del conveni.

La Direcció ha arribat a tots els límits legals que podia oferir i en un esforç extraordinari per evitar la vaga, que causarà problemes de mobilitat a la ciutadania i que no és bona per als treballadors i tampoc per a l’empresa, avui ha plantejat diverses millores en resposta als 12 punts de la plataforma sindical. Entre les propostes cal destacar:

•           Garantir la jubilació parcial amb una millora de dies i condicions.

•           Reduir la jornada anual en un dia.

•           Abonar als conductors els desplaçaments a la presa de servei fora de les cotxeres.

•           Garantir la pujada màxima salarial que estableixi la llei per als quatre anys de vigència del conveni.

La Direcció de l’empresa referma la seva voluntat de negociar fins a l’últim segon per arribar a un acord en el marc de la legalitat vigent i evitar una vaga tan perjudicial per a tothom i que també tindrà un important cost econòmic per a la plantilla i per a Bus.

Categorías: Tren real

TMB presenta el Pla d'Eficiència Energètica i Estalvi de metro i bus

Mar, 09/20/2022 - 11:52

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) està impulsant projectes d’eficiència energètica que permetran a la companyia reduir el consum elèctric en 68 GWh, evitar 122.000 tones d’emissions de CO2 a l’any, un estalvi econòmic estimat de 20 milions d’euros l’any en consum i 7 milions d’euros en terme fixe de potència, en un context en que l’increment de costos de la despesa energètica ha esdevingut una sobrecàrrega important per als operadors de transport públic. Els projectes formen part del Pla d’Eficiència Energètica i Estalvi de TMB que contempla diferents actuacions innovadores a la xarxa de metro i bus, alguns d’ells ja estan en marxa i altres s’executaran durant els propers anys.

Aquestes polítiques d’eficiència energètica formen part dels objectius del Pla Estratègic de TMB 2025 i estan alineats amb el  Pla de Responsabilitat Social i Sostenibilitat de l’organització, tal com ha recordat la presidenta de TMB, Laia Bonet, que ha explicat “el compromís de TMB en l’ús d’energia renovable i verda, com a element clau que som en el desenvolupament sostenible del territori”. Bonet ha recordat que “l’actual situació de crisi energètica que vivim fa necessària també refermar l’aposta per l’autoconsum i la recuperació i reutilització d’energia sobrant que es perd en l’activitat pròpia del servei” i ha detallat que “sobre aquestes bases s’ha elaborat un pla d’estalvi i eficiència energètica que contempla les necessitats actuals i les dels propers anys, amb una previsió d’increment de l’oferta de servei molt important tant a metro com a bus, i amb criteris que permetin sostenir i reduir la despesa econòmica i, com no podria ser d’una altra manera, també reduir les emissions”.

Estalvi d’energia equivalent al consum de 21.250 llars

Així, el Pla d’Eficiència Energètica i Estalvi de TMB suposarà un estalvi en energia de 68 GWh l’any, l’equivalent al consum elèctric de 21.250 llars de Catalunya durant un any. Aquest fet compensarà l’augment de demanda elèctrica prevista per TMB, degut a l’increment d’oferta a metro (amb més trens en servei, però més eficients), l’obertura del tram central L9/L10, els perllongaments projectats de l’L1, L3 i L4 de la xarxa de metro, i l’electrificació de la flota de bus.

Imatge Gràfica de l'estalvi energètic. /Foto: TMB Gràfica de l'estalvi energètic. /Foto: TMB

Així, els projectes permetran un ús més eficient de l’energia, reduir l’impacte ambiental, recuperar energia residual, millorar el confort de l’usuari, reduir la inversió en noves infraestructures i l’ús d’energies renovables. Tot plegat farà que TMB eviti l’emissió de 122.000 tones de CO2 l’any -equivalent a un bosc de 762.000 arbres- i un estalvi econòmic estimat de 20 milions d’euros a l’any en consum i 7 milions d’euros en terme fixe de potència.

Nombrosos projectes

Hi ha desenes de projectes i accions de TMB per aconseguir aquests objectius, entre tots destaca el projecte d’optimització de la conducció automàtica aplicant modes econòmics de conducció a metro que permet reduir 27 GWh l’any i evita l’emissió de 6.993 tones de CO2 a l’any. Aquest mode de conducció ja s’aplica a totes les línies de metro L1, L2, L3, L5, L9 i L10, i redueix el consum de tracció en un 15% fent, a més, el viatge més confortable per l’usuari. El segon projecte que té més impacte ambiental és el projecte de recuperació d’energia de frenat (metrocharge) que permet recuperar l’energia no aprofitada i que es dissipa en forma de calor en els processos de frenat. Alguns d’aquests recuperadors ja estan en marxa i s’instal·larà més en els propers mesos, aconseguint que el 41% de l’energia de tracció que necessiten els trens sigui energia recuperada per la frenada, i reduint el consum en 15 GWh a l’any, a més d’evitar 3.885 tones de CO2 cada any.  

Migrar l’enllumenat de la xarxa a tecnologia LED és un altre dels projectes que portaran un important estalvi d’emissions amb 3.793 tones de CO2 l’any i amb una reducció del consum elèctric de 14,6 GWh. Aquesta nova il·luminació, que a l’any 2023 estarà ja a totes les estacions, millora també la sensació de seguretat.

Un nou sistema de gestió intel·ligent de la ventilació que ja està funcionant a tota la xarxa de metro redueix el consum en 6,2 GWh l’any i estalvia 1.616 tones de CO2 en emissions a més de millorar el confort. I també a la xarxa de metro hi ha un projecte que generarà energia solar fotovoltaica a cinc bases de manteniment: ZAL, Boixeres, Santa Eulàlia, Sagrera i Funicular, aconseguint per a TMB una reducció de 3,5 GWh a l’any i evitant emetre 906 tones de CO2.

Pel que fa a bus, la nova cotxera de Zona Franca comptarà amb la generació elèctrica fotovoltaica per produir el 22% de l’energia que consumeix la instal·lació, reduint així el consum en 0,6 GWh l’any i estalviant 169 tones de CO2. En aquesta mateixa cotxera es portarà a terme un sistema que farà ús d’energies renovables (biomassa) i recuperarà energies residuals per a la mateixa instal·lació. El sistema Heating & Cooling network permetrà que s’emetin 345 tones de CO2 menys cada any.

A la cotxera d’Horta ja està en marxa un sistema de trigeneració que estalvia 0,5 GWh l’any i evita 130 tones de CO2, igual que el sistema de cogeneració a Triangle que també evita l’emissió de 43 tones de CO2 a l’any.

Entre tots aquests projectes s’aconsegueix un estalvi energètic, ambiental i econòmic que situa a TMB un cop més com a operador de transport públic pioner en polítiques de medi ambient que permeten a l’entitat generar el menor impacte possible en l’aire de la ciutat, un aspecte de vital importància en el context de canvi climàtic.

Imatge Logo Nota de premsa Estalvi Energètic. /Foto: TMB Logo Nota de premsa Estalvi Energètic. /Foto: TMB
Categorías: Tren real

TMB i COCEMFE impulsen una evolució de la normativa europea que millorarà l’accessibilitat als autobusos

Lun, 09/19/2022 - 10:42

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) impulsaran una evolució de la normativa que permetrà millorar l’accessibilitat als autobusos aplicant criteris avançats d’usabilitat als següents elements d’accessibilitat: rampes, espais reservats i elements de subjecció i seguretat. Per fer-ho, i en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, ambdues entitats han signat avui una addenda al seu conveni que inclou la sol·licitud conjunta a la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides de la modificació del Reglament núm. 107, concretament de les característiques tècniques d’alguns elements vinculats a l’accessibilitat a bord del bus, descrites en el seu Annex 8.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha recordat que “TMB és un referent internacional en l’àmbit de l’accessibilitat i per això volem avançar-nos un cop més impulsant una evolució en la normativa que permeti una major accessibilitat a la xarxa de transport públic de la nostra ciutat i de la resta d’Europa”. En aquest sentit, Bonet ha posat en valor la relació amb COCEMFE en “una sinergia clau per conèixer les necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat i posar-nos al seu servei per millorar la qualitat de vida en el dia a dia”. Per la seva banda, el president de COCEMFE, Anxo Queiruga, ha explicat que “hi ha una falta d’accessibilitat generalitzada al transport públic que vulnera el dret de les persones amb discapacitat a tenir una vida independent, de manera que el canvi de normativa facilitaria la nostra mobilitat, no només en grans ciutats com Barcelona, que és un referent en accessibilitat, sinó també a nuclis de població més petits, on hi ha enormes dificultats d’accés al transport públic”. A més, Queiruga insisteix en “la necessitat d‘impulsar la millora de l’accessibilitat del transport en autobús a nivell europeu, i no només per als més de 100 milions de persones amb discapacitat que hi ha a Europa, sinó per a tota la ciutadania en el seu conjunt”.

La iniciativa sorgeix arran d’un treball d’auditoria de la flota de Bus de TMB i del diàleg constant amb entitats com COCEMFE, clau per poder iniciar un canvi així a nivell europeu ja que és la principal entitat a Espanya i un referent europeu.  TMB així segueix en la seva línia de millora de l’accessibilitat, de fet ja té la xarxa de bus adaptada en la seva totalitat per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) des de l’any 2007 amb tots els autobusos de la flota amb seients reservats a l’interior dels vehicles i rampa d’accés al vehicle. I des del 2020, les persones amb mobilitat reduïda disposen de noves millores d’accessibilitat com ara portes més amples i el desplegament d’una rampa que s’ajusta a l’obertura de les portes, per facilitar la maniobrabilitat dels usuaris en cadira de rodes.

Els autobusos de TMB també són accessibles per les persones invidents o amb discapacitat visual ja que disposen d’avisadors de parada visuals a l’exterior dels vehicles, amb el dispositiu d’infoaccessibilitat per a invidents. A les validadores de l’interior dels vehicles, hi trobaran una senyalització que, mitjançant el contrast de colors també en braille, els permet llegir el número de calca (número identificador del vehicle) del bus en què viatgen. També disposen d’una nova funcionalitat a l’app de TMB, anomenada Opcions de guiatge a la parada de bus, que permet estar informat de quan el bus està arribant a la parada, quan està aturat i l’estat de les portes. A més, disposa d’un servei específic d’avís al conductor.

Pel que fa a les estacions de la xarxa de metro, totes les que es construeixen o es rehabiliten des de l’any 1992 garanteixen l’accessibilitat i actualment més del 92% de la xarxa de metro és accessible. Des de TMB es continua treballant per fer que el metro sigui més accessible per a tothom amb l’adaptació progressiva de les instal·lacions, la implantació, a tota la xarxa, de distribuïdores amb sistema de navegació per veu, d’encaminadors per a persones cegues en les estacions i de dispositius lluminosos de tancament de portes, cada dia a més trens. Als Punts TMB d’informació i atenció al ciutadà també tenen diferents elements que milloren l’accessibilitat en el seu servei com és un mapa en relleu de la xarxa de metro i una guia de metro en Braille i, concretament el Punt TMB de Sagrada Família que no té barreres arquitectòniques, integra el gestor de torns amb la tecnologia NaviLens i disposa d’una taula d’atenció amb el sistema SVisual, un sistema de vídeo interpretació en llengua de signes, anell inductiu i mobiliari adaptat.

A més, des de l’any 2020, tenim el sistema d’orientació NaviLens implementat a tota la xarxa de metro i bus. Aquest sistema està conformat per etiquetes intel·ligents que informen a les persones amb discapacitat visual sobre la senyalització i la informació dels serveis de metro i bus a través d’una aplicació mòbil gratuïta.

Aquesta addenda signada avui parteix d’un conveni entre TMB i COCEMFE l’any 2021 on ambdues entitats expressaven la seva voluntat per promoure actuacions entorn de l’accessibilitat universal en el transport públic per a augmentar la igualtat de drets i oportunitats de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. La seva signatura ha sigut essencial per a iniciar una sèrie de col·laboracions que són imprescindibles per a millorar les condicions d’accessibilitat de les nostres xarxes de metro i bus.

Imatge Laia Bonet durant la signatura amb COCEMFE. /Foto: M.A.CUARTERO (TMB) Laia Bonet durant la signatura amb COCEMFE. /Foto: M.A.CUARTERO (TMB)

Principal operador de transport públic

TMB és el principal operador de transport públic de Catalunya, que ofereix dues xarxes regulars de transports (la de bus de superfície i la de metro subterrània), així com diversos serveis de transports d’oci, amb l’objectiu de satisfer les necessitats de mobilitat de la ciutadania, millorar la qualitat de vida a l’àrea metropolitana i reduir la distància entre les diferents ciutats, oferint un servei accessible per a tothom. TMB és un referent de mobilitat urbana, que treballa en línia a l’agenda 2030 i altres orientacions tècniques i normatives orientades al desenvolupament sostenible i equitatiu de la societat.

Sobre COCEMFE

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)  és una ONG sense ànim de lucre constituïda el 1980. El seu propòsit és aconseguir una societat inclusiva que garanteixi l'exercici ple dels drets de les persones amb discapacitat física i orgànica. Coordina, representa i impulsa el Moviment Associatiu de persones amb discapacitat física i orgànica a Espanya, format per 92 entitats estatals, autonòmiques i provincials, que al seu torn representen més de dos milions i mig de persones amb discapacitat i aglutinen més de 1.600 associacions.

Categorías: Tren real

El Centenari de bus de TMB amb la 44ena edició de la Cursa de la Mercè

Sáb, 09/17/2022 - 13:00

La celebració del centenari de la xarxa de bus de TMB està participant activament a les cites ciutadanes més populars, sostenibles i solidàries de les Festes de la Mercè com ho és la 44a edició d'aquesta cursa que ja s'ha convertit en un clàssic de l'esport popular a la ciutat de Barcelona.

Per aquest acte, TMB exposarà a l’Avinguda Maria Cristina, davant la zona de pòdium, el primer autobús que va circular per Barcelona, el Tilling Stevens, i també l’autobús clàssic Aclo Regent III, tots dos busos d’origen britànic i de dos pisos, el primer de 1922 i el segon de 1949, patrocinats per la firma cervesera Moritz. Transports Metropolitans de Barcelona també cedirà a la Cursa de la Mercè un bus d’hidrogen d’última generació que farà el tancament i servei de “bus-escombraaixí com 2 cotxes elèctrics de la flota d’assistència de TMB per al crono i per al transport de jutges de Cursa.

Imatge Per primera vegada s'ha exhibit l'històric Tilling Stevens restaurat / Foto: Pep Herrero (TMB) Per primera vegada s'ha exhibit l'històric Tilling Stevens restaurat / Foto: Pep Herrero (TMB)

 

Per la seva banda, els membres del Club Atlètic de TMB, format per treballadors i treballadores de l’empresa de transport públic, faran funcions de “llebre” a la Cursa de la Mercè, marcant un determinat ritme i servint de referència als altres corredors durant la primera part del recorregut.

A la finalització de l'esdeveniment, TMB oferirà dos trofeus amb la imatge del Tilling Stevens, el primer bus que va circular per Barcelona. El trofeu serà per a les categories absolutes masculina i femenina.

Categorías: Tren real

TMB obre les seves portes per la setmana de la mobilitat amb un ple absolut

Vie, 09/16/2022 - 15:15

Transports Metropolitans de Barcelona torna a participar en la setmana europea de la mobilitat que se celebra entre el 16 i el 22 de setembre. En aquesta edició TMB ha programat dues visites de portes obertes — que han esgotat en poques hores les inscripcions posades a disposició del públic—, i una exposició oberta de busos clàssics al carrer Creu Cobreta.

La primera de les jornades de portes obertes es realitzarà el dissabte 17 de setembre a les cotxeres de ZAL Riu Vell, situades al terminal de la línia 10 sud. La visita durarà uns 25 minuts i es podran conèixer les cotxeres i els tallers corresponents a aquesta línia de metro. 

La segona jornada, que també va esgotar les inscripcions en poc temps, es durà a terme el diumenge 18 de setembre, dia en què es visitarà el CON d'Horta. Aquest centre operatiu de negoci està situat al nord de la ciutat de Barcelona i des d'allà operen diverses línies de bus. La visita es durà a terme, precisament, a bord d'un d'aquests autobusos que recorrerà les instal·lacions de la cotxera. 

Els busos clàssics de TMB també hi seran presents

Seguint amb la programació del Centenari de la xarxa de bus de Barcelona el dissabte, 17 de setembre, de 10 a 13:30h tres autobusos d’època de TMB i un autobús d’hidrogen es podran visitar al carrer Creu Coberta, entre la plaça d’Espanya i carrer Sant Roc, al districte de Sants, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

A la mostra es podrà visitar l’Aclo Regent III, un vehicle britànic de dos pisos que va circular per Barcelona entre 1949 i 1965 i que està patrocinat per la cervesera Moritz.

També es podran visitar el francès Chausson Urbas 59, que va cobrir línies metropolitanes de 1955 a 1976 o el Dodge Brothers 240, model nordamericà que va arribar a Espanya l’any 1936 i va servir per transportar soldats durant la Guerra Civil, ambdós patrocinats per Grupo Cacaolat.  A més, com a novetat, també serà possible veure el bus CaetanoBus H2, un vehicle d’última generació i impulsat per hidrogen, en circulació des de l’abril de 2022.

Imatge Bussos clàssics a Hospitalet. / Foto: Pep Herrero (TMB) Bussos clàssics a Hospitalet. / Foto: Pep Herrero (TMB)

 

Amb aquesta col·laboració en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, TMB vol presentar a la ciutadania l’evolució de l’autobús urbà en el temps, reforçant la idea que l’ús del transport públic és la base de la mobilitat sostenible tant del passat com del futur.

La setmana europea de la mobilitat

Les jornades d'aquesta setmana busquen promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i reduir la contaminació.

La Setmana del 2022 porta per lema “Combina i mou-te!”, que posa l’accent en la intermodalitat i ens anima a moure’ns de manera sostenible i practicar la intermodalitat, per beneficiar tant la nostra salut com el medi ambient.

I els objectius principals de la Setmana són els següents:

  • Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció de l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.
  • Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats.
  • Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
  • Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
  • Reflexionar sobre com afecta la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. D’una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. De l’altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.

 

Categorías: Tren real

Tret de sortida al congrés internacional de transport públic més important del món

Jue, 09/15/2022 - 18:23

Barcelona ha donat avui el tret de sortida a la celebració, el pròxim mes de juny, del congrés internacional de transport públic més important del món. Un congrés i fira especialitzada en el sector de la mobilitat que organitza cada dos anys la Unió Internacional de Transport Públic (UITP), l’entitat internacional de referència i que agrupa les empreses de transport públic de tot el món. Barcelona va guanyar la candidatura per acollir aquest esdeveniment l’any 2020, competint amb Brussel·les i Dubai.

El Global Public Transport Summit 2023, que tindrà lloc del 4 al 7 de juny al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, es presenta com el major esdeveniment a nivell mundial dedicat a la mobilitat sostenible. Es tracta d’un esdeveniment de gran abast tant per la participació del sector productor com també per l’acompanyament institucional i polític d’alt nivell. Durant el congrés es donen a conèixer les principals novetats del sector i suposa una excel·lent oportunitat de projecció per a la indústria catalana.

Per al Summit 2023, s’espera reunir a la capital catalana 2.500 participants de països de tot el món, 280 expositors, 300 ponents, i més de 100 representants de mitjans de comunicació, a més de 15.000 visitants a la fira. Durant els dies del congrés, experts internacionals de referència debatran sobre transport públic i vida urbana, transformació digital, la mobilitat centrada en les persones, transformació digital del servis de mobilitat, descarbonització i baixes emissions i la resiliència i adaptació del transport públic a la nova normalitat.

El comitè organitzador local el formen Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i Renfe. Aquest migdia, els màxims representats dels tres operadors, Marta Subirà, Laia Bonet i Isaías Táboas, presidents d’FGC, TMB i Renfe, respectivament, han presentat els principals objectius del congrés en un acte on hi ha assistit també el president de la UITP, Khalid Alhogail (director executiu i director general de la Companyia de Transport Públic d’Aràbia Saudita (SAPTCO), una de les empreses de transport públic més grans de la regió de l’Orient Mitjà i l’Àfrica del Nord), així com nombrosos representants d’institucions, entitats, operadors de transport públic i societat civil.

Per a Bonet,  “Barcelona es convertirà en un aparador mundial on es podran veure les respostes a les necessitats de mobilitat ciutadana actuals i futures i a les quals volem donar resposta d’una manera eficient, sostenible, que faci realitat l’accessibilitat universal i segura per a totes les persones" i ha posat en valor la tasca i el referent que suposa TMB en sostenibilitat i accessibilitat. A més, ha assenyalat que "Barcelona està al capdavant de les ciutats espanyoles en mobilitat sostenible, segons es desprèn de la segona edició de l'Índex de Mobilitat Sostenible de les Ciutats d'Espanya (IMSCE), que avala l’alt grau de compliment en la consolidació de la mobilitat sostenible, destacant la contribució i promoció de l'ús del transport públic i col·lectiu, i en el qual Barcelona té un grau de compliment d'un 73,5%".

Subirà ha destacat que el Summit 2023 “és una gran oportunitat per a FGC, Barcelona i Catalunya. Podrem conèixer les experiències que es donen a tot el món en matèria de mobilitat sostenible, intercanviar coneixement i fer-ho a casa nostra”. També ha afegit que “la història de Barcelona està estretament lligada a la història del transport púbic. El congrés ha de servir perquè els operadors participem de la construcció de les ciutats del futur però també ho han de fer altres sectors, com l'urbanisme”.

Segons el president de Renfe, “en aquest congrés, ens interessa a tots veure les necessitats futures per trobar els millors camins que donin solucions de mobilitat a la ciutadania. No és qüestió de moure trens, hem de trobar de forma conjunta iniciatives que millorin la mobilitat dels nostres clients. L’entrada de nous actors en la nostra quotidianitat fa imprescindible una col·laboració real. Aquesta transformació suposa, alhora, una oportunitat d'integració de tots aquests serveis que ha estat reconeguda per Renfe i que es va materialitzar el passat sis de setembre en dōcō”.

El darrer Global Public Transport Summit es va celebrar el juny de 2019 a Estocolm, amb un balanç de 2.718 participants de 81 països al Congrés; 474 expositors de 46 països; més de 15.000 visitants a l’exposició, i 166 representants de mitjans de comunicació de 47 països. El congrés de 2021, a Melbourne, no es va poder celebrar per la pandèmia. Per tant, el de Barcelona serà el primer congrés presencial després de la pandèmia.

Més de 1.900 empreses de més de 100 països

La UITP és una organització creada l’any 1885 que agrupa empreses de transport públic de tot el mon. Concretament, està formada per més de 1.900 empreses i associacions del transport públic de més de 100 països. La seu de l’associació es troba a Brussel·les i té 14 delegacions regionals i 2 centres per l’excel·lència en el transport arreu del món.

El vincle de les empreses i institucions catalanes amb la UITP ve de lluny, com ho demostra el fet que a Barcelona ja es va celebrar el congrés mundial de l’associació en dues ocasions, el 1926 i el 1967. Així mateix, els representants de les empreses catalanes són part molt activa de l’associació, participant i liderant comissions i grups de treball i amb dos representants al Comitè de Direcció: el director general d’FGC, Pere Calvet, com a president de la UITP entre els anys 2017 i 2021 i actual president honorífic i el CEO de TMB, Gerardo Lertxundi. Fruit d’aquesta implicació, periòdicament se celebren a Catalunya diverses activitats vinculades a la UITP.

Categorías: Tren real

Afectacions a les línies d’autobusos per la Cursa de la Mercè 2022

Jue, 09/15/2022 - 15:58

Amb motiu de la celebració de la 44a edició de la Cursa de la Mercè, que tindrà lloc a Barcelona el diumenge, 18 de setembre, diverses línies d’autobús poden tenir afectacions pel que fa a recorregut i horari entre les 6 i les 15 hores, aproximadament. Per aquesta raó, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana el metro per als desplaçaments per determinats sectors de la ciutat, especialment diumenge al matí i al migdia.

La Cursa de la Mercè (que s’iniciarà a les 8.30 hores) afectarà tot el trànsit de superfície al llarg del seu recorregut. La prova esportiva proposa un circuit de 10 quilòmetres que passa per alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat. Els participants sortiran de l’avinguda Maria Cristina i continuaran per pl. Espanya, avinguda Paral·lel, Calàbria, Gran Via de les Corts Catalanes, plaça Tetuan, passeig de Sant Joan, passeig Lluís Companys, Buenaventura Muñoz, Nàpols, passeig Pujades, passeig Lluís Companys (andana central), Ronda Sant Pere, plaça Catalunya, ronda Universitat, plaça Universitat, Ronda Sant Antoni, Sepúlveda, Viladomat i, de nou, avinguda Paral·lel, plaça d’Espanya i avinguda Maria Cristina, on hi haurà l’arribada.

Tot plegat provocarà diferents afectacions en 33 línies de bus de TMB, que veuran alterat o limitat el recorregut mentre es desenvolupi la prova esportiva. Són les següents: D20, D50, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, 6, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 39, 46, 47, 52, 54, 55, 59, 62, 63, 65, 67, 79, 120, 121, 150 i les línies del Barcelona Bus Turístic (rutes vermella i blava).

Per a més informació, es pot consultar l’avís corresponent a la secció d’estat del servei del web de TMB.

Imatge Recorregut de la Cursa de la Mercè 2022 Recorregut de la Cursa de la Mercè 2022

 

Primer autobús de la xarxa

A banda de les recomanacions de servei, TMB us convida a conèixer de prop el Tilling- Stevens, el primer autobús que va circular per la ciutat de Barcelona. El vehicle estarà exposat entre les 08:00 i les 12:00 hores davant la zona del pòdium.

Categorías: Tren real

El funeral de la reina Isabel II, un repte per a Transport for London

Jue, 09/15/2022 - 13:56

La mort de la reina Isabel II ha suposat una enorme commoció per als britànics. L’allau de persones que volen donar un últim adeu a la monarca esdevenen un autèntic desafiament per al sistema ferroviari anglès.

Els responsables dels transports de Londres han arribat a considerar aquest repte més important que el que van suposar els Jocs Olímpics. Milers de persones estan traslladant-se aquests dies fins a Londres per visitar la capella ardent o estar presents a la capital per al funeral de la reina.

Ja s’han començat a prendre mesures al servei ferroviari, augmentant el nombre de combois entre Reading i Londres. L’afluència massiva de persones també incidirà sobre Transport for London (TfL). Si bé en el cas de la xarxa de metro, pel que fa als dies laborables, ja s’utilitzen tots els trens disponibles, sí que s’hi afegiran més cotxes el diumenge per ajudar a la intensa mobilitat d’aquestes jornades.

Categorías: Tren real

Les corones 4, 5 i 6 arriben a la T-mobilitat

Jue, 09/15/2022 - 11:48

A partir d'avui la T-mobilitat fa un nou pas en l’expansió gradual fora de la zona de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i ja es pot utilitzar a les corones 4, 5 i 6 de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Rodalies de Catalunya. Els dos operadors ferroviaris incorporen al nou sistema de validació sense contacte totes les estacions que es troben dins de les corones 4, 5 i 6 del Sistema Tarifari Integrat: un total de 54 estacions.

Ferrocarrils de la Generalitat ja ha incorporat a la T-mobilitat la totalitat de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, i Rodalies, totes les seves línies. Cal tenir en compte que les estacions de les línies de Rodalies ubicades a la corona 7, al Ripollès, no estan encara preparades per validar amb el nou sistema.

D’aquesta manera, la T-mobilitat permet recórrer ja tot l’àmbit ferroviari de les sis corones tarifàries de l’ATM de Barcelona, i fer transbordament entre les xarxes d’FGC i Rodalies, a més de tots els serveis de transport públic de la zona de tarifa metropolitana (36 municipis de l’AMB). Les persones que necessiten fer transbordaments a serveis de busos urbans o interurbans de les corones 2, 3, 4, 5 i 6 encara han de fer servir els títols del sistema magnètic. Les companyies de bus d’aquestes zones s’aniran afegint pròximament de manera gradual.

Canals de venda de TMB

Tots aquests títols es podran adquirir pels canals de venda habituals de TMB. Així, el mateix 15 de setembre, els canals digitals i els punts d'atenció al client de TMB ja posaran a disposició de l'usuari la possibilitat de carregar títols de transport per aquestes corones.

Per la seva banda, les màquines distribuïdores situades a les estacions de metro s'aniran habilitant progressivament durant els dies 15 i 16 de setembre per tal de donar cobertura a la demanda dels usuaris.  

Categorías: Tren real

Transport públic per al concert de 2Cellos al Palau Sant Jordi

Mié, 09/14/2022 - 11:23

Amb motiu del concert de 2Cellos que tindrà lloc al Palau Sant Jordi demà dijous, 15 de setembre (21.30 hores), Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitarà un servei especial d’autobusos de baixada quan finalitzi el concert (a partir de les 22.30 hores aproximadament) entre el recinte i la plaça d’Espanya. Per a aquest servei seran vàlids tots els títols de transport del sistema tarifari integrat. Els vehicles portaran l’indicador de línia “Pl. Espanya - Palau Sant Jordi”.

Per pujar al Palau Sant Jordi TMB recomana utilitzar la línia 150 de bus (Pl. Espanya - Castell de Montjuïc) que, amb motiu del concert, es reforçarà demà dijous de 19.30 h a 21.30  hores.

Dijous el metro funciona fins a la mitjanit.

Per a més informació es pot consultar l’avís corresponent a la secció d’estat del servei del web de TMB.

Categorías: Tren real

El nou bus d'hidrogen explicat amb gràfics

Mar, 09/13/2022 - 11:52

El Periódico ha dedicat un document gràfic al nou bus d'hidrogen que ja circula pels carrers de Barcelona. Aquests vehicles, que podreu trobar a la línia X1, funcionen propulsats per aquest gas resultant de la separació d'una molècula d'aigua en oxigen i hidrogen, i el posterior emmagatzematge d'aquest darrer.  

Als diferents gràfics que presenta el reportatge podreu observar com es crea, s'emmagatzema i es distribueix aquest combustible que resulta ser una aposta de futur per substituir-ne altres de més contaminants. 

Categorías: Tren real

El bus a demanda arriba a la zona sud de Torre Baró i Vallbona en una prova pilot de sis mesos

Lun, 09/12/2022 - 13:31

L’Ajuntament de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) inicien aquest dilluns 12 de setembre una prova pilot del servei de bus a demanda que discorrerà per Vallbona Sud, Ciutat Meridiana, Torre Baró i Trinitat Nova, al districte de Nou Barris. elMeuBus Torre Baró Sud – Vallbona Sud substituirà l’actual línia de bus 180, incorporant-hi les avantatges pròpies del transport de proximitat a demanda, com la capacitat d’ajustar-se a les necessitats de la ciutadania alhora que s’ofereix un servei eficient i sostenible.

El nou sistema compta amb 34 parades però, a diferència de les línies regulars, els usuaris informen amb antelació de quins són el punt i l’hora en què volen ser recollits i on baixaran. D’aquesta manera, és el servei el que ofereix una flexibilitat que permet ajustar-se a la conveniència del passatge. Els punts de parada estan distribuïts de forma que apropen els veïns i veïnes als principals equipaments i serveis dels barris.

A través de l’app o per telèfon

Aquesta flexibilitat i eficiència del servei (que rep el nom d’El meu Bus) s’aconsegueix gràcies a un sistema intel·ligent que encaixa les diverses sol·licituds d’ús perquè els conductors s’ajustin a les peticions i necessitats del passatge. Les reserves s’han de realitzar amb un mínim de 10 minuts de temps, però la major antelació ajuda a garantir l’òptima prestació del servei.

Per esdevenir usuari d’El meu Bus de Torre Baró Sud – Vallbona Sud, només cal descarregar-se al mòbil l'aplicació gratuïta elMeuBus (disponible a les botigues d’iOS o d'Android) i registrar-se. Un cop registrat, la persona pot demanar el bus indicant el número de parada on pujarà i el punt on baixarà. També es poden realitzar les reserves trucant al telèfon gratuït 900 92 75 75.

Esforç informatiu per arribar als potencials usuaris i usuàries

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha explicat durant la presentació del nou bus a demanda que “s’ha fet un important esforç de comunicació cap als veïns i veïnes de la zona perquè, tot i saber que el servei millorarà la cobertura dels barris, som conscients que qualsevol novetat que, com aquesta, comporta canvi d’hàbits, s’ha d’acompanyar els ciutadans en el procés d’inici”. De fet, la campanya informativa va començar el passat 29 d’agost, amb antelació a l’inici de la prova.

Entre les accions informatives (que encara continuen) desenvolupades per TMB i el Districte de Nou Barris, s’hi compten la presència d’informadors a les parades i autobusos de la línia 180 (que ahir diumenge va oferir servei per darrer dia), distribució de tríptics (també a les bústies), cartelleria a les parades i autobusos de la zona i informació a través dels mitjans digitals tant de l’Ajuntament com de TMB.

A més, s’han portat a terme diversos tallers formatius (en total s’han planificat vuit) que han permès als veïns i veïnes que es podran beneficiar del nou servei conèixer de primera mà com descarregar l’app, registrar-se i fer les reserves. El servei també permet cancel·lar de forma senzilla una reserva, consultar l’historial, marcar parades favorites, rebre els avisos d’alteració del servei o conèixer el temps d’espera fins a l’arribada del bus demanat.

Una vegada finalitzats els sis mesos de prova pilot, s’avaluaran els resultats. El bus a demanda Torre Baró Sud – Vallbona Sud continua el pla de millora de la xarxa del transport públic en superfície, en aquest cas, pel que fa als serveis de proximitat, i començant pels districtes que ja compten amb Bus del Barri.

Imatge Imatge
Categorías: Tren real

'La vida és plena de pel·lícules' amb la 13a edició del Subtravelling

Lun, 09/12/2022 - 13:24

Ja està en marxa l'edició número 13 del Subtravelling, el festival internacional de curtmetratges de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Només hi ha un altre festival al món amb les mateixes característiques que Subtravelling: el Seoul Metro International Subway Film Festival (SMIFF).

Sota el lema '90 segons d'imaginació, gaudeix del metro’, SMIFF fa del metro un teatre en moviment, on s’hi projecten curts de fins a 90 segons. El seu objectiu és contribuir a crear un ambient cultural cosmopolita on qualsevol persona pugui gaudir del cinema en altres llocs més enllà de les sales.

Per això, des del 2016, Subtravelling i SMIFF sumen sinergies en una clara aposta per impulsar el talent jove i ser la plataforma internacional per a les noves promeses de l’audiovisual.

Així, gràcies a aquesta aliança, els curts finalistes de SMIFF s’exhibeixen a Barcelona, i el guanyador de Subtravelling viatja fins a Seül per assistir a la projecció del seu curt.

Roda a TMB

La primera fase del Subtravelling comença amb la crida a la participació en la categoria per a creadors Roda a TMB (període de participació del 12 de setembre al 14 de novembre). Consisteix en un concurs de creació ràpida amb convocatòria pública en què poden participar els usuaris de transport públic que presentin un curtmetratge de 3’ 30” de durada, inclosos el crèdits.

La temàtica és lliure (ficció, animació, històries reals o documentals), però d'alguna manera han d'aparèixer els transports o instal·lacions de TMB: metro, bus, Funicular de Montjuïc, Telefèric de Montjuïc o Barcelona Bus Turístic. Es valoraran especialment aquelles creacions que s'inspirin a fomentar el civisme als transports de TMB.

Un jurat format per professionals del món del cinema i l’audiovisual seleccionarà els 10 curts finalistes, que es projectaran al festival SMIFF i els 5 més que formaran part del programa especial CurtCircuit de TV3. Entre ells estarà el guanyador que, presentarà el seu curt al festival SMIFF de Seul.

 

 

Categorías: Tren real

La xarxa de metro recupera el 100% del passatge d’abans de la pandèmia

Sáb, 09/10/2022 - 12:16

La xarxa de metro ha recuperat el 100% del passatge que hi havia abans de la pandèmia, amb nivells de passatge similars, i en molts dies superiors, als de l’any 2019. Com a exemple, el passat 1 de setembre es van registrar un 5% més de validacions que l’any 2019 (prenent com a referència un dia equivalent). El 7 de setembre, amb un 3,3% més de validacions respecte a l’any 2019, es va arribar a 1,175 milions de viatges, mentre que el 8 de setembre van ser 1,154 milions de viatges.

S’ha assolit així un objectiu perseguit des de fa mesos. De fet, s’està absorbint aquest passatge amb millors condicions que l’any 2019, fins i tot a les hores punta. Això és possible perquè l’oferta de trens actual és la màxima de la història de metro. L’any 2019 circulaven en hora punta 155 trens. Actualment es posen en servei 166. Els increments es concentren principalment a les línies 1 i 5, les que suporten un major nombre de passatgers.

Aquesta major disponibilitat del nombre de trens representa un gran esforç de manteniment, que es realitza seguint un criteri de manteniment de cicle llarg, posant diàriament en circulació tot el material mòbil disponible. La majoria de xarxes de metro mantenen entorn un 12% dels seus trens en retén, duent a terme un manteniment de cicle curt.

A la xarxa d’autobusos, la demanda se situa entorn de les 600.000 validacions diàries. El dimecres d’aquesta setmana es va arribar a les 623.000, el que situa una recuperació del 90% respecte al 2019. L’oferta de bus actual és l’equivalent al 100% dels serveis en temporada d’hivern, amb més de 900 vehicles al carrer.

La presidenta de TMB Laia Bonet destaca aquesta recuperació del nombre de viatgers previ a l’esclat de la pandèmia: “el transport públic va ser un dels grans afectats després del confinament i des d’aleshores hem tingut una recuperació progressiva”. Aquest creixement de la demanda a les xarxes de TMB “és un pas més per consolidar el transport públic com a principal resposta a les necessitats de mobilitat de la ciutadania”. En aquest sentit, també ha fet èmfasi en la bona valoració que els usuaris donen al servei de les xarxes de transport públic de TMB en un moment en el qual s’està oferint l’oferta més gran de la història tant en metro com en bus.

Vendes de títols bonificats

Les vendes d’abonaments han continuat creixent des de la posada en marxa de les tarifes reduïdes el passat 1 de setembre i ja superen els 950.000 títols venuts per TMB. La venda de la T-usual segueix incrementant-se exponencialment. S’han venut ja des de l’1 de setembre quasi 200.000 abonaments i ja suposa un 20% de les vendes, havent multiplicat per tres les vendes equivalents en els mateixos dies d’un mes ordinari abans de la bonificació. Es manté la T-casual com el títol més venut i representa el 31% del total dels abonaments venuts, amb un total de 300.000, el que representa 1,4 vegades més. La T-jove ha multiplicat fins a 7 vegades les seves vendes. El 98,5% de les vendes s’han realitzat mitjançant les distribuïdores i els canals digitals de TMB.

Categorías: Tren real

Reforç del transport públic per a la Diada de l'Onze de Setembre a Barcelona

Vie, 09/09/2022 - 14:27

Amb motiu de la celebració dels actes de la Diada Nacional de Catalunya a Barcelona, el proper diumenge 11 de setembre Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana l’ús del transport públic, especialment el metro, en els desplaçaments que es realitzin per accedir a la zona del centre de la ciutat, ja que el trànsit en superfície estarà restringit.

L’acte que es preveu amb més participació tindrà lloc a la tarda. Enguany serà una marxa en moviment convocada per l’ANC que tindrà com a punts principals del recorregut l’avinguda Paral·lel, el passeig Colom i el final, que serà a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, per acabar davant de l’Estació de França, on estarà ubicat l’escenari des d’on es faran els parlaments i actuacions musicals.

Reforç a totes les línies de metro

TMB ha preparat un dispositiu especial que inclou reforços de trens a les línies convencionals de la xarxa, especialment a les línies 1 i 4 i desplegament de personal i seguretat per ordenar la mobilitat, tant a l’inici com al final de l’acte principal de la tarda. Entre les 13.00 i les 21.00 hores, el metro oferirà una capacitat superior a l’habitual (amb un increment d’un 22% de mitjana de l’oferta de trens en circulació), el que permetrà que totes les línies convencionals arribin a uns intervals de pas situats entre els 4,5 i els 5 minuts, aproximadament.

En previsió d’una elevada concentració de persones a l’exterior que dificulti la sortida, a partir de les 15.30 h serà recomanable evitar les estacions de Paral·lel (L2 i L3) i Poble Sec (L3) com a destinació i fer servir com a alternatives estacions properes com Sant Antoni (L2), Drassanes (L3), Espanya (L1 i L3), Jaume I (L4) i Barceloneta (L4). També és aconsellable preveure un temps addicional per al desplaçament, com en qualsevol esdeveniment massiu.

Igualment, TMB mobilitzarà efectius per a l’operació, manteniment, neteja i seguretat, així com mitjans tècnics, en aquestes estacions per ordenar els fluxos de passatge i adoptar, si és necessari, accions de regulació (talls intermitents, realització dels enllaços per l’exterior, etc.) per evitar situacions de risc en vestíbuls i andanes, tant a l’anada com després de finalitzar l’acte. En aquest cas, caldrà seguir en tot moment les indicacions que donin el servei de megafonia, els dispositius lluminosos i el personal de metro, que estarà en contacte amb les autoritats de seguretat pública.

Desviaments i limitacions en una vintena de línies de bus

Diumenge dia 11 a la tarda les alteracions de recorregut seran severes en una vintena de línies d’autobusos. Entre les 16.30 i les 21 hores, aproximadament, es produiran possibles desviaments i limitacions de recorregut per mirar de mantenir la regularitat del servei fora de l’àmbit de l’afectació en les línies regulars següents: D20, D50, H14, H16, V9, V11, V15, V19, 13, 19, 21, 46, 47, 52, 55, 59, 65, 79, 120, 121 i 150.

Al matí se succeiran les ofrenes florals al monument de Rafael Casanova. Per aquest motiu algunes línies de bus que circulen per la ronda de Sant Pere (D50, H16, 19 i 62) veuran modificat el seu recorregut en aquesta zona. Per tant, tot diumenge serà recomanable fer servir el transport subterrani per als desplaçaments a l’entorn de la zona afectada.

Com és habitual, el web de TMB i l’aplicació TMB App informaran de manera automàtica de les possibles alteracions en la circulació del metro a través del semàfor d’estat del servei. Per a més informació es pot consultar l’avís corresponent als actes de la Diada a la secció d’estat del servei del web de TMB.

Categorías: Tren real

Els tour de bussos clàssics de TMB visita el barri d'Horta

Jue, 09/08/2022 - 12:05

Els autobusos, que es podran visitar i conèixer-ne la història, seran el francès Chausson Urbas 59, que va cobrir línies metropolitanes de 1955 a 1976, el Dodge Brothers 240, model nordamericà que va arribar a Espanya l’any 1936 i va servir per transportar soldats durant la Guerra Civil, l’Aclo Regent III, un vehicle britànic de dos pisos que va circular per Barcelona entre 1949 i 1965 i que tenia parada a la plaça Eivissa.

TMB està celebrant el Centenari de la primera xarxa d’autobusos de Barcelona durant l’any 2022. Es tracta d’un Programa d’activitats extens i per a tots els públics que pretén posar en valor el patrimoni històric de TMB però també explicar el present i el futur de l’autobús urbà de superfície com a mode de moure’s sostenible i segur, amb la incorporació recent a la flota d’autobusos elèctrics i, darrerament, d’hidrogen d’origen verd.

Coneix tota la programació i informació sobre el Centenari del Bus i la col·lecció d’autobusos clàssics de TMB a https://www.tmb.cat/ca/100-anys-de-bus.

Vine el dissabte 10 de setembre al carrer Tajo, entre Passeig Maragall i Passatge Vila i Rosell, a conèixer de prop els busos centenaris de TMB!

Categorías: Tren real

#TMBrecomana retre homenatge a Nicholas Cage i al cinema B al festival B Retina

Jue, 09/08/2022 - 11:41

El Festival de Cinema Sèrie B de Cornellà, B Retina, celebra la setena edició a l’Auditori Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, del 13 al 18 de setembre. Amb el títol #GODSAVETHECAGE, aquest any està dedicat a un actor de culte per als aficionats a aquest tipus de produccions: Nicholas Cage.

El programa compta amb estrenes mundials, retrospectives, una sessió oficial a concurs, sessions matinals i infantils gratuïtes i un concurs internacional de curtmetratges, a més d’activitats complementàries com podcast en directe o actuacions musicals.

La cita, del 13 al 18 de setembre a l’escenari del festival, amb la possibilitat d’apropar-se al B Retina des de dies abans a través de la plataforma Filmin. Més informació i entrades, al web de l’esdeveniment.

TMB hi col·labora fent difusió del festival.

Categorías: Tren real

TMB està instal·lant 4.500 càmeres de videovigilància per a tota la flota d’autobusos

Mié, 09/07/2022 - 13:45

170 autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ja porten les noves càmeres de videovigilància que permeten gravar en temps real, en un pas més de l’entitat per millorar la seguretat del passatge i en el marc de la seva lluita contra la LGTBI-fòbia i l’assetjament sexual.  Els properes mesos es continuarà amb la instal·lació de càmeres fins arribar a un total de 4.500 per cobrir tota la flota de bus de TMB abans de que finalitzi l’any 2023.

Actualment, per fer la prova pilot, estan operatives les càmeres de 10 autobusos. Així, des del Centre de Control de Seguretat de Bus ja es poden visualitzar en temps real les imatges de l’interior del bus així com descarregar al moment qualsevol de les gravacions. En tots els casos i per tal de complir amb la normativa legal en aquest àmbit, les imatges enregistrades es guarden un màxim de 30 dies.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha afirmat que aquest nou sistema farà del bus “un espai més segur” i suposa “seguir amb la tolerància zero davant les agressions al transport públic”. A més, Bonet ha destacat la innovació tecnològica que comporta aquest sistema i que permetrà “millorar la col·laboració amb les forces de seguretat quan sigui necessari”.

Amb aquest nou sistema es vol donar un salt qualitatiu per reforçar la seguretat tant pel personal de conducció com pel passatge. Es busca dissuadir o disposar de proves per denunciar possibles delictes (agressions, assetjaments, robatoris, accidents...). Alhora, les càmeres contribuiran a l’anàlisi dels nivells d’ocupació per millorar el servei. La instal·lació d’aquest sistema suposa en xifres 4.500 càmeres de videovigilància en tota la flota. En cada vehicle poden haver-hi entre 2 i 7 càmeres depenent del tipus del bus, de manera que es puguin gravar tots els espais del vehicle.

Cal recordar que a la xarxa de metro, TMB ja compta amb 2.908 càmeres dins dels trens, amb la previsió que tots en tinguin a l’any 2025, a més de les 5.576 càmeres en instal·lacions fixes a la xarxa, fins a tenir a dia d’avui 8.484 càmeres a tot el metro (entre trens i estacions).

Tolerància zero

Des de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) seguim fomentant tot tipus d'accions contra qualsevol manifestació de violència sexista o LGTBI-fòbica. De fet, el Pla Estratègic TMB 2025 preveu diverses accions (algunes ja iniciades) en aquesta línia i per una tolerància zero amb la discriminació i l'assetjament al transport públic.

Aquesta nova iniciativa s’emmarca en les polítiques de responsabilitat social de TMB, un referent internacional en la lluita contra les agressions sexuals i la LGTBI-fòbia, com demostra el recentment atorgat premi per la Unió Internacional del Transport (UITP) a la Diversitat, inclusió i igualtat de gènere.

TMB és pionera en protocols de prevenció, detecció i intervenció contra l’LGTBI-fòbia i contra l’assetjament sexual i per raó de gènere a les xarxes de metro i autobús. Protocols que han comptat amb la col·laboració d’entitats de l’àmbit de les dones i de l’espai LGTBI, com l’Observatori contra l’Homofòbia, a més del suport d’institucions com la Diputació de Barcelona, des de l’àrea Cohesió Social, Ciutadania i Benestar.

Així mateix, es continuaran llançant campanyes de sensibilització per combatre les conductes incíviques, orientades a l’apoderament de les víctimes i a l’advertiment a les persones agressores sobre les conseqüències dels seus actes, així com per generar coresponsabilitat de tothom envers aquesta matèria.

Licitació i adjudicació

El projecte forma part del contracte de licitació amb l’empresa Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas S.A.U. (GMV) per a la instal·lació de sistemes d’informació i videovigilància a bord del bus amb l’objectiu de renovar l’actual sistema d’informació, donar informació en línia i actualitzada en temps real i disposar d’un sistema de videovigilància embarcada al bus i integrada des del Centre de Control de Bus. Tot el projecte té un pressupost de 12 M € i compta amb fons provinents del Pla NextGenerationEU inclòs en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE per impulsar les economies i recuperar-se de les conseqüències de la pandèmia.

Imatge Imatge de la càmera de videovigilància / Foto: TMB Imatge de la càmera de videovigilància / Foto: TMB Imatge Càmera a bord d'un bus / Foto: TMB Càmera a bord d'un bus / Foto: TMB Imatge La presidenta de TMB, Laia Bonet, i el director de Bus, Jacobo Kalitovics, a la presentació de les càmeres de videovigilància / Foto: Miguel Ángel Cuartero (TMB) La presidenta de TMB, Laia Bonet, i el director de Bus, Jacobo Kalitovics, a la presentació de les càmeres de videovigilància / Foto: Miguel Ángel Cuartero (TMB)
Categorías: Tren real

Normalitat en el primer dia del curs escolar a les xarxes de bus i metro de TMB

Lun, 09/05/2022 - 12:36

 

Amb motiu de l’inici del curs escolar 2022-2023, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha augmentat l’oferta del servei a metro i bus fins arribar al màxim de la seva capacitat. El servei s’ha desenvolupat amb normalitat i s’ha pogut absorbir tota la demanda. En el cas de metro en hora punta han estat funcionant tots els trens possibles en la que és l’oferta més alta de la història del metro de Barcelona. També en bus s’han posat el màxim de vehicles possibles sense arribar col·lapsar el trànsit. En tots dos casos s’ha produït un augment de viatgers que en el cas de metro ha estat d’un 34% més respecte al dilluns passat en l’hora punta del matí.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha destacat aquesta màxima oferta del servei de TMB i ha explicat que “esperem que el percentatge d’usuàries i usuaris del transport públic creixi amb la reducció de tarifes” que s’ha posat en marxa recentment, “una mesura valenta que ha d’incrementar l’ús del transport públic com a mode de mobilitat a la ciutat”.  

Les vendes han continuat creixent des de la posada en marxa de les tarifes reduïdes el passat 1 de setembre i ja superen els 500.000 títols venuts per TMB. La venda de la T-usual segueix incrementant-se exponencialment i ja suposa un 24% de les vendes, multiplicant per cinc les vendes d’aquest abonament en un dia ordinari abans de l’aplicació de les noves tarifes. Es manté la T-casual com el títol més venut després de multiplicar per 1,3 les seves vendes, i representar el 29% del total dels abonaments venuts. Per la seva banda, la T-jove multiplica per 7 les seves vendes des de l’aplicació de les noves tarifes. El 98,5% de les vendes s’han realitzat mitjançant les distribuïdores i els canals digitals de TMB.

Categorías: Tren real

Páginas