Mensaje de error

Deprecated function: Optional parameter $path declared before required parameter $langcode is implicitly treated as a required parameter en include_once() (línea 1442 de /mnt/web424/a0/12/51593012/htdocs/main/includes/bootstrap.inc).

Normes en català

LES NORMES

MOROP DCC

Benvolgut amic modelista,

Ens complau posar a la seva disposició les NORMES Europees de Modelisme, també conegudes amb l'acrònim NEM. Les versions catalana i espanyola han estat traduides per a la FCAF pel grup de treball format per l'Ildefons, el Marc, l'Alfred i jo mateix.

El format elegit pel MOROP per els manuals es l'Acrobat Reader amb la finalitat de proposar les NEM disposables íntegrament.

LLEGENDA

N= Norma imperativa, R= Recomanació, D= Documentació. Les NEM seguides per una lletra d'un país (1) només son per aquest país. Les normes en negreta estan actualitzades l'any anterior a la seva publicació.

NEM nueva = NEM nova;    NEM editada = nova edició d'una NEM ja existent;  NEM actualizada = NEM actualitzada.

NEM editada Històric de modificacions D 2023
NEM editada
 
11/2023
 
D
1983
 
N
2019
 
N
2014
 
N
2014
 
N
2014
 
D
2014
 
N
2010
 
N
2017
 
N
2004
 
R
2010
 
N
2011
 
N
2019
 
N
2016
 
D
1984
 
R
2007
 
R
2017
 
N
2009
 
N
2011
 
R
2015
  Annex a la NEM 111 Explotació en modelisme ferroviari d'un dispositiu d'enganxament com a la UIC N 2015
 
R
2004
 
R
1987
 
R
2007
NEM nueva NEM 119 Ubicació dels senyals de límit R 2023
NEM nueva         Annex a la NEM 119: Exemples de càlcul R 2023
 
R
2010
 
R
2012
 
R
2007
 
R
2005
 
N
2010
 
N
2010
 
N
2017
 
N
2017
 
 
N
2018
 
R
2015
 
N
2015
 
R
2009
 
R
2007
 
N
2009
 
N
2010
 
D
2009
 
D
2009
 
D
2009
 
D
2009
 
D
2009
 
R
2009
 
N
2010
 
R
2009
 
R
2012
 
D
2008
 
D
1994
 
R
1986
 
R
2015
 
N
2022
 
R
2015
 
R
2015
 
N
1994
 
N
2004
 
N
2018
 
R
2007
 
N
2015
NEM actualizada
R
2023
 
D
2007
 
R
2006
 
R
2013
 
R
2007
 
R
2015
 
D
2013
 
R
2022
 
R
2011
 
R
2012
 
R 2013
 
R
2010
 
E
2010
 
D
2002
 
N
2017
 
D
1983
 
N
1981
 
N
1997
 
R
1997
 
N
1982
 
N
1985
 
N
1988
 
NEM 641 Alimentació en corrent digital - Característiques elèctriques R 2017
 
N
1990
 
R
2018
 
R
2017
 
R
2017
 
R
2003
 
R
2007
 
R
2001
 
R
2022
 
R
2022
 
R
2015
 
R
2011
NEM editada
R
2016
 
R
2014
 
N
2013
 
N
2014
  NEM 672 Control de senyals - Extensions per als accessoris controlats per un descodificador (DCC) N 2015
 
D
2006
 
D
2007
 
R
2013
 
R
2012
 
R
2012
 
R
2012
 
R
2019
 
R
2013
D
2013

IMPORTANT

Les NEM seguides de la lletra del pais (6xx, 8xx i 9xx) son característiques de les nacionalitats i son relatives a aquell pais. A banda de la NEM 800, les federacions dels paisos corresponents s'encarreguen d'emetre aquestes normes sota la seva responsabilitat i les posen separadament. Normalment són redactades a la llengua o llengües del pais. Per obtenir més informació s'ha de posar en contacte amb la federació del pais relacionat.

 
 
N
 
2007
 
 
NEM 801 A Èpoques del ferrocarril a Austria
R
 
2003
 
 
R
 
2021
 
 
NEM 803 BG Èpoques del ferrocarril a Bulgaria
D
 
1992
 
 
NEM 804 CH Èpoques del ferrocarril a Suïssa
R
 
2009
 
 
NEM 805 CZ Èpoques del ferrocarril a la república Txeca
R
 
2008
 
 
R
 
2003
 
 
D
 
2015
 
 
D
 
2010
 
 
NEM 810 F Èpoques del ferrocarril a França
R
 
2010
 
 
NEM 813 H Èpoques del ferrocarril a Hongria
R
 
2021
 
 
NEM 814 I Èpoques del ferrocarril a Itàlia
R
 
2015
 
 
NEM 818 NL Èpoques del ferrocarril a Holanda
D
 
1996
 
 
NEM 825 P Èpoques del ferrocarril a Polònia
D
 
2023
 
 
R
 
1990
 
 
NEM 908 D Interfície elèctrica pels mòduls
R
 
1997
 
 
NEM 909 D Mòdul d'adaptació (només per Alemanya)
R
 
2006
 
 
NEM 913 F Circuits modulars a escala N - AFAN
R
 
2009
 
 
NEM 916 F Circuits modulars a escala Nm - AFAN i GEMME
R
 
2009
 
 
D
 
2015
 
 
D
 
1982
 
  NEM 934 E Circuits modulars a escala H0 tipus FCAF o "Catalana" D   2015
 
 
NEM 943 F Circuits modulars a escala H0 FFMF 'Classic'
D
 
2010
 
 
NEM 961 D Circuits modulars a escala 0
D
 
2009
 
 
NEM 962 F Circuits modulars a escala 0 - CDZ
D
 
2010
 
 
NEM 981 D Circuits modulars a escala II
D
 
2008
Taules de recapitulació i comparatives dels països per èpoques en format XLS (contribució de Philippe DUPONT (F))

(1) - Codi internacional per a vehicles automobils

Adobe Reader